Legale vermeldingen

Content
texte

De site "www.oscillococcinum.be" (hierna "de site") geeft u toegang tot informatie met betrekking tot producten van Laboratoires BOIRON evenals alle aanvullende informatie met betrekking tot gezondheid, fysieke fitheid of sportactiviteit.

PUBLICATIE VERANTWOORDELIJKE


Boiron
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 11.018.550
Maatschappelijke zetel: Carlistraat 5, 1140 Evere
Ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0541731340
Webmaster: dp@boiron.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 702 99 20
Beheerder van de publicatie: Ulrike Van den Houte
Met als functie: Pharmaceutical director – public & professional relations
Naam en functie van de bedrijfsleiders: Bertrand Duquesne, algemeen directeur

UITGEVER EN ONTWERPER VAN DE SITE


Nouveau Monde
Société par Actions Simplifiée (Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap) met een kapitaal van 2 034 063, 20 €
Sociale zetel: 45 Quai Rambaud 69286 - Lyon Cedex 02
Geregistreerd in het handelsregister van Lyon onder het nummer n°387 471 485

WEBHOST


PEER1 France
Société par Actions Simplifiée (Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap) met een kapitaal van 637.584 €
Sociale zetel: Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille - 06410 BIOT
Telefonische ondersteuning: (+33) 08-05-210-280
Mail ondersteuning: support@cogecopeer1.com
Geregistreerd in het handelsregister van Cannes onder het nummer n°B 749 865 820.

Wijzigingen van de legale vermeldingen op de site 
Laboratoires BOIRON behoudt zich het recht om te allen tijde de toegang tot dsite en de huidige legale vermeldingen te wijzigen en bij te werken. Alle wijzigingen van deze wettelijke bepalingen zijn meteen na hun publicatie van toepassing. Deze wijzigingen en updates zijn noodzakelijk voor de gebruiker die regelmatig deze rubriek moet raadplegen om op de hoogte te blijven van de geldende wettelijke bepalingen.

Laatste update: Augustus 2020

Toepasbaar recht
Deze wettelijke bepalingen zijn onderworpen aan de wetten van het grondgebied waar de Verantwoordelijke voor de publicatie van deze Site is gevestigd. Alle geschillen moeten worden beslecht door de bevoegde rechtbanken als er geen minnelijke schikking wordt bereikt.